Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg

19. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
Volledige verslagen

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel en Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid