Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 16 septembrie 2019 - Strasbourg

19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

În temeiul articolului 172 din Regulamentul de procoedură, au luat cuvântul pentru intervenții cu durata de un minut următorii deputați, care au dorit să atragă atenția Parlamentului asupra unor chestiuni politice importante:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel și Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate