Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 11.Ανακοίνωση του Προέδρου – Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (170 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (80 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (32 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (261 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (117 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου