Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 10.Onderhandelingen voor de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 11.Mededeling van het voorzitterschap – Verkiezing van de Europese Ombudsman
 12.Ingekomen stukken
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.De toestand van bossen in de EU (debat)
 17.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)
 18.Situatie in Hong Kong (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (151 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (81 kb) 
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (81 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (35 kb) 
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (108 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid