Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Uttalande av talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 10.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 11.Meddelade från talmannen – Val av Europeisk ombudsman
 12.Inkomna dokument
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Arbetsplan
 16.Situationen för skogarna i EU (debatt)
 17.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (debatt)
 18.Situationen i Hongkong (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (150 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (81 kb) 
 
Protokoll (150 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (81 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (30 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Närvarolista (69 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (108 kb) 
Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy