Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 170kPDF 261kWORD 82k
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 11.Ανακοίνωση του Προέδρου – Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.11.


3. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη του André Jorge Dionísio Bradford, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που απεβίωσε ξαφνικά.


4. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες πλημμύρες στην Ισπανία που προκάλεσαν μεγάλες ζημίες και πολλά θύματα.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων και αποτίει φόρο τιμής στο έργο των υπηρεσιών διάσωσης.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πλημμυρών και στη μνήμη του André Jorge Dionísio Bradford.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Kati Piri.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Παπαδάκης.


6. Σύνθεση του Σώματος

Μετά τον θάνατο του André Jorge Dionísio Bradford, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 19 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 6 του Κανονισμού.

Ο Roberto Gualtieri διορίστηκε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της ιταλικής κυβέρνησης με ισχύ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σώμα σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες δανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Marianne Vind ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jeppe Kofod με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2019.

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Isabel Carvalhais ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του André Jorge Dionísio Bradford με ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Marianne Vind και Isabel Carvalhais καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των Hannes Hanso και Pablo Arias Echeverría με ισχύ από τις 4 Απριλίου και τις 21 Μαΐου 2019, αντίστοιχα, έως το τέλος της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, στις 2 Ιουλίου 2019, ώρα 10.00.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE, S&D, Verts/ALE, ID και ECR, καθώς και από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βυλευτών, τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή INTA: Εμμανουήλ Φράγκος

επιτροπή BUDG: Δημήτριος Παπαδημούλης αντί Younous Omarjee

επιτροπή ECON: Irene Tinagli

επιτροπή EMPL: Marianne Vind αντί Niels Fuglsang

επιτροπή AGRI: Isabel Carvalhais

επιτροπή PECH: Manuel Pizarro

επιτροπή PETI: Εμμανουήλ Φράγκος

Υποεπιτροπή SEDE: Kris Peeters αντί Michael Gahler

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Gunnar Beck αντί Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume αντί Eric Andrieu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη: Susanna Ceccardi δεν είναι πια μέλος

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Elena Lizzi αντί France Jamet

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Ryszard Czarnecki αντί Peter Lundgren

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Isabel Carvalhais

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Mircea-Gheorghe Hava αντί Francisco José Millán Mon

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: France Jamet αντί Nicolas Bay

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon αντί Mircea-Gheorghe Hava

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Mathilde Androuët αντί Thierry Mariani, Susanna Ceccardi αντί Christine Anderson

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Marianne Vind αντί Niels Fuglsang

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία: Ivo Hristov

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο: Juozas Olekas

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΕ : Lukas Mandl

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EΕ-Σερβίας: Dominique Bilde, Julie Lechanteux δεν είναι πια μέλος

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας : Dan Nica αντί Tudor Ciuhodaru

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου: Julie Lechanteux αντί Dominique Bilde

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Maxette Pirbakas

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Tiziana Beghin αντί Rosa D'Amato, Gilbert Collard αντί Joëlle Mélin

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Νίκος Ανδρουλάκης, Nicolas Bay αντί Hélène Laporte, Georg Mayer αντί Roman Haider, Marco Zullo αντί Tiziana Beghin

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ: Anna Bonfrisco αντί Lars Patrick Berg

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


9. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – επιτροπή JURI·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – επιτροπή JURI·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – επιτροπή TRAN·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τανοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – επιτροπή EMPL.

Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο υποβάλουν αίτημα να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις ακόλουθες αποφάσεις της επιτροπής CULT να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού:

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – θέση σε 1η ανάγνωση P8_TA(2019)0323·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – θέση σε 1η ανάγνωση P8_TA(2019)0324·

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – θέση σε 1η ανάγνωση P8_TA(2019)0150.

Οι ως άνω θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που συνιστούν την εντολή για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11. Ανακοίνωση του Προέδρου – Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους βουλευτές ότι στις 30 Αυγούστου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ότι η προθεσμία για τη διαβίβαση των υποψηφιοτήτων στον Πρόεδρο είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 2 του Κανονισμού, κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηριχθεί από 40 τουλάχιστον βουλευτές, προερχόμενους από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, και ότι κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει μία μόνο υποψηφιότητα. Εάν ένας βουλευτής υποστηρίξει περισσότερες από μία υποψηφιότητες, δεν θα ληφθεί υπόψη η υποστήριξή του σε καμία από αυτές. Αφού μια υποψηφιότητα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο, δεν είναι πλέον δυνατόν να αποσυρθεί ή να προστεθεί υπογραφή υποστήριξης της υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην Επιτροπή Αναφορών. Η επιτροπή διοργανώνει τον Δεκέμβριο τις ακροάσεις για να ακούσει τους ενδιαφερόμενους. Οι ακροάσεις είναι ανοιχτές για όλους τους βουλευτές.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι η εκλογή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα κατά την περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου 2019.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβολυευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτόκολλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2019: Ενίσχυση των βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού για το 2019 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2019: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Θέση του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου του 2019 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2019/000 TA 2019 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: John Howarth (A9-0004/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: John Howarth (A9-0005/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Φεβρουαρίου 2019 και του Απριλίου I 2019 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

—   O-000026/2019 που κατέθεσε ο Norbert Lins, εξ ονόματος της επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B9-0051/2019).


15. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδρίασεων της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου 2019 (PE 640.179/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση.

Τρίτη

Ο τίτλος της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την κοινή θέση της Ένωσης ενόψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα στη Νέα Υόρκη (σημείο 31 του PDOJ) τροποποιείται ως ακολούθως: «Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής για τη Δράση για το Κλίμα και της Συνόδου Κορυφής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη».

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Επίσης, ο Πρόεδρος έλαβε τα ακόλουθα αιτήματα τροποποιήσεων:

Αίτημα των Ομάδων Verts/ALE και GUE/NGL να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου (σημείο 33 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (192 υπέρ, 228 κατά, 13 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα των Ομάδων ID και GUE/NGL να μετατεθεί στην περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου I η συζήτηση και η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Roberto Gualtieri σχετικά με τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (A9-0008/2019).

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts και Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Με ΟΚ (175 υπέρ, 274 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Udo Bullmann.

Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των δύο ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση.

Αίτημα της Ομάδας Renew να μετατεθεί στην περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου I η ψηφοφορία σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (σημείο 32 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Kati Piri, η οποία υποστηρίζει το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (σημείο 38 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Με ΟΚ (234 υπέρ, 178 κατά, 31 αποχές) το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας PPE.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να αντικατασταθεί η παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2020 (σημείο 11 του PDOJ) από μια συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό 2020.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (2019/2807(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, που αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Αλέξης Γεωργούλης και Juan Ignacio Zoido Álvarez.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro και Henna Virkkunen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák και Valter Flego.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2019 που κατέθεσε ο Norbert Lins προς την Επιτροπή: Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B9-0051/2019)

Ο Norbert Lins αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau και Gilles Lebreton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella και Clara Aguilera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Mick Wallace και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.


18. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (2019/2808(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John David Edward Tennant, μη εγγεγραμμένος, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg και Tonino Picula, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch και Clare Daly.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 172 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 640.179/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.09.

Klaus Welle

Othmar Karas

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Φούρλας, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου