Indeks 
Zapisnik
XML 151kPDF 243kWORD 75k
Ponedjeljak, 16. rujna 2019. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Sjećanje
 4.Izjava Predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 6.Sastav Parlamenta
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Ispravci (članak 241. Poslovnika)
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)
 11.Priopćenje predsjedatelja – Izbor europskog ombudsmana
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 14.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 15.Plan rada
 16.Stanje šuma u EU-u (rasprava)
 17.Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (rasprava)
 18.Stanje u Hong Kongu (rasprava)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 18. srpnja 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:11 h.


3. Sjećanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao počast Andréu Jorgeu Dionísiju Bradfordu, zastupniku u Europskom parlamentu, koji je iznenada preminuo.


4. Izjava Predsjedništva

Predsjednik se osvrnuo na nedavne poplave u Španjolskoj koje su prouzročile veliku štetu i za sobom ostavile brojne žrtve.

Predsjednik je izrazio solidarnost s obiteljima žrtava i odao počast radu spasilačkih službi.

Parlament je minutom šutnje odao počast žrtvama poplava i preminulom Andréu Jorgeu Dionísiju Bradfordu.

°
° ° °

Govorila je Kati Piri.


5. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorio je Demetris Papadakis.


6. Sastav Parlamenta

Parlament je nakon smrti Andréa Jorgea Dionísija Bradforda u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 6. Poslovnika utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 19. srpnja 2019.

Roberto Gualtieri imenovan je ministrom gospodarstva i financija u talijanskoj vladi s učinkom od 5. rujna 2019.

Parlament je primio na znanje da je u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima ta dužnost nespojiva s dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 5. rujna 2019.

°
° ° °

Nadležna danska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Marianne Vind umjesto Jeppea Kofoda na mjesto zastupnice u Europskom parlamentu s učinkom od 2. srpnja 2019.

Nadležna portugalska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Isabel Carvalhais umjesto Andréa Jorgea Dionísija Bradforda na mjesto zastupnice u Europskom parlamentu s učinkom od 3. rujna 2019.

Parlament je primio na znanje ta imenovanja.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka u mogućem sporu Marianne Vind i Isabel Carvalhais sudjeluju na sjednicama Europskog parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavile da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament je odlučio potvrditi valjanost mandata Hannesa Hansoa i Pabla Ariasa Echevarrije 4. travnja, odnosno 21. svibnja 2019., sve do isteka osmog zakonodavnog razdoblja 2. srpnja 2019. u 10:00.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova PPE, S&D, Verts/ALE, ID i ECR te od tajništva nezavisnih zastupnika primio sljedeće odluke o izmjeni sastava odbora i izaslanstava:

Odbor INTA: Emmanouil Fragkos

Odbor BUDG: Dimitrios Papadimoulis umjesto Younousa Omarjeea

Odbor ECON: Irene Tinagli

Odbor EMPL: Marianne Vind umjesto Nielsa Fuglsanga

Odbor AGRI: Isabel Carvalhais

Odbor PECH: Manuel Pizarro

Odbor PETI: Emmanouil Fragkos

pododbor SEDE: Kris Peeters umjesto Michaela Gahlera

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Gunnar Beck umjesto Nicolausa Festa, Sylvie Guillaume umjesto Erica Andrieua

Izaslanstvo za odnose s Palestinom: Susanna Ceccardi više nije član.

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mašreka: Elena Lizzi umjesto France Jamet

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom: Ryszard Czarnecki umjesto Petera Lundgrena

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Isabel Carvalhais

Izaslanstvo za odnose s Kanadom: Mircea-Gheorghe Hava umjesto Francisca Joséa Millána Mona

Izaslanstvo za odnose s Indijom: France Jamet umjesto Nicolasa Bayja

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon umjesto Mircea-Gheorghea Have

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Mathilde Androuët umjesto Thierry Mariani, Susanna Ceccardi umjesto Christine Anderson

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Marianne Vind umjesto Nielsa Fuglsanga

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom: Ivo Hristov

Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom: Juozas Olekas

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a: Lukas Mandl

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru EU-a i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje: Dominique Bilde, Julie Lechanteux više nije član.

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje: Dan Nica umjesto Tudora Ciuhodarua

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru EU-a i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje: Julie Lechanteux umjesto Dominique Bilde

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Maxette Pirbakas

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Tiziana Beghin umjesto Rose D'Amato, Gilbert Collard umjesto Joëlle Mélin

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Nikos Androulakis, Nicolas Bay umjesto Hélène Laporte, Georg Mayer umjesto Romana Haidera, Marco Zullo umjesto Tiziane Beghin

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a: Anna Bonfrisco umjesto Larsa Patricka Berga

Te odluke na snagu stupaju na današnji dan.


9. Ispravci (članak 241. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

—   Ispravak P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – odbor JURI;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – odbor JURI;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 4. travnja 2019. s ciljem donošenja Direktive (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – odbor TRAN;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja Uredbe (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – odbor EMPL.

U skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika ispravci se smatraju usvojenima osim ako u roku od 24 sata jedan od klubova zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zatraže da se o njima glasuje.

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Parlamenta.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjednik je objavio sljedeće odluke odbora CULT o stupanju u međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 72. Poslovnika:

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0323);

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0324;

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0150.

Stajališta Parlamenta u prvom čitanju koja predstavljaju mandat za ove pregovore dostupna su na internetskoj stranici Parlamenta.


11. Priopćenje predsjedatelja – Izbor europskog ombudsmana

Predsjednik je obavijestio zastupnike da je u Službenom listu 30. kolovoza ove godine objavljen poziv na podnošenje kandidatura radi izbora europskog ombudsmana te da je rok za podnošenje kandidatura predjsedniku 30. rujna 2019.

Predsjednik je podsjetio da u skladu s člankom 231. stavkom 2. Poslovnika svaka kandidatura mora imati podršku najmanje 40 zastupnika koji moraju biti državljani najmanje dviju država članica te da je zabranjeno istovremeno dati podršku dvama kandidatima. Ako zastupnik podrži više kandidata, njegova se podrška ne uzima u obzir. Nakon što se kandidatura podnese predsjedniku, potpis podrške više nije moguće povući niti ga dodati.

Kandidature koje ispunjavaju sve tražene uvjete prosljeđuju se predsjedniku Odbora za predstavke. Taj će odbor u prosincu organizirati sastanke na kojima će saslušati kandidate. Sastanci će biti otvoreni za sve zastupnike.

Predsjednik je također obznanio da se predviđa da se će izbor održati tijekom plenarne sjednice u prosincu 2019.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o okviru upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (2014.) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2019.: jačanje ključnih programa za konkurentnost EU-a: Obzor 2020. i Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2019. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Austriji, Italiji i Rumunjskoj (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2019.: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2019.: unošenje viška iz financijske godine 2018. (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, BUDG

- Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.: - stajalište Vijeća od 3. rujna 2019. (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Irskoj (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019. – Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: John Howarth (A9-0004/2019)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: unošenje viška iz financijske godine 2018. (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: John Howarth (A9-0005/2019)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 Europske unije za opći proračun za 2019. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Izvješće o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Izvješće o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem predsjednice Europske središnje banke (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednice u veljači 2019. i na prvoj travanjskoj sjednici 2019. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


14. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

U zapisnik je uvršteno sljedeće pitanje za usmeni odgovor s raspravom (članak 136. Poslovnika):

—   O-000026/2019 koje je postavio Norbert Lins, u ime Odbor AGRI, Komisiji: Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (B9-0051/2019).


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice u rujnu 2019. (PE 640.179/PDOJ). Predložene su sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predjsednik Parlamenta predložio je sljedeću izmjenu.

Utorak

Naziv izjave Komisije o zajedničkom stajalištu Unije ususret sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o djelovanju u području klime u New Yorku (točka 31. Zapisnika) sada glasi „Pripreme za sastanak na vrhu UN-a o djelovanju u području klime i za sastanak na vrhu o ciljevima održivog razvoja u New Yorku”.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Osim toga, predsjedniku su upućeni sljedeći zahtjevi:

Zahtjev klubova zastupnika Verts/ALE i GUE/NGL da se rasprava na temu Šumski požari u Amazoniji (točka 33. Zapisnika) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak..

Govorio je Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi obrazložio taj zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (192 za, 228 protiv, 13 uzdržanih) Parlament je zahtjev odbio.

Zahtjev klubova zastupnika ID i GUE/NGL da se rasprava i glasovanje o izvješću Roberta Gualtierija na temu Imenovanje predsjednice Europske središnje banke - Kandidatkinja: gđa Christine Lagarde (A9-0008/2019) odgodi na prvu plenarnu sjednicu u listopadu.

Govorili su Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ID-a, kako bi obrazložio taj zahtjev, Philippe Lamberts i Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Poimeničnim glasovanjem (175 za, 274 protiv, 10 uzdržanih) Parlament je zahtjev odbio.

Govorili su Antonio Tajani i Udo Bullmann.

Predsjednik je potvrdio ishode dvaju poimeničnih glasovanja.

Zahtjev kluba Renew da se glasovanje o temi Strana uplitanja u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima odgodi na prvu plenarnu sjednicu u listopadu (točka 32. Zapisnika).

Govorili su Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, kako bi obrazložila taj zahtjev i Kati Piri, koja je zahtjev podržala.

Parlament je odobrio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev kluba PPE da se rasprava na temu Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe (točka 38. Zapisnika) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložio taj zahtjev, i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi zatražila da se glasovanje održi tijekom naredne plenarne sjednice.

Poimeničnim glasovanjem (234 za, 178 protiv, 31 uzdržan) Parlament je odobrio zahtjev kluba PPE.

Zahtjev kluba Verts/ALE da se Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općega proračuna - financijska godina 2020. (point 11 du PDOJ) zamijeni raspravom o izjavama Vijeća i Komisije o proračunu za 2020.

Parlament je odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


16. Stanje šuma u EU-u (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje šuma u EU-u (2019/2807(RSP))

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Teuvo Hakkarainen, u ime Kluba zastupnika ID-a, koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis i Juan Ignacio Zoido Álvarez.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro i Henna Virkkunen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák i Valter Flego.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Rasprava je zaključena.


17. Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000026/2019 koje je postavio Norbert Lins Komisiji: Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (B9-0051/2019)

Norbert Lins obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Annie Schreijer-Pierik, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ivan David, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau i Gilles Lebreton.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella i Clara Aguilera.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Mick Wallace i Herbert Dorfmann.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika bit će objavljeni naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 19.9.2019..


18. Stanje u Hong Kongu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Hong Kongu (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenik Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John David Edward Tennant, nezavisni zastupnik, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg i Tonino Picula, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch i Clare Daly.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U skladu s člankom 172. Poslovnika jednominutne govore održali su sljedeći zastupnici koji su Parlament htjeli upozoriti na pitanja od velike političke važnosti.

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel i Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 640.179/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:09 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti