Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 17. září 2019 - Štrasburk

3. Jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine LAGARDEOVÁ (rozprava)
CRE

Zpráva o doporučení Rady o jmenování prezidentky Evropské centrální banky [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (předsedkyně výboru CON) uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Gerolf Annemans za skupinu ID, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, a Manon Aubry za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald a Esther de Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 17.9.2019.

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí