Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg

3. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE (forhandling)
CRE

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbank [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (formand for ECON) forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Gerolf Annemans for ID-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen og Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald og Esther de Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Taler: Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 17.9.2019.

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik