Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. syyskuuta 2019 - Strasbourg

3. Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen – Ehdokas: Christine Lagarde (keskustelu)
CRE

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ID-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta ja Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald ja Esther de Lange.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2019, kohta 6.1.

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö