Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 17. septembris - Strasbūra

3. Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde (debates)
CRE

Ziņojums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšanu [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019).

Irene Tinagli (ECON komitejas priekšsēdētāja) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano Renew grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Gerolf Annemans ID grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā un Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald un Esther de Lange.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák un Maria Grapini.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.9.2019. protokola 6.1. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika