Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

4. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna och för att ta hänsyn till de ändringar i föredragningslistan som antogs igår, föreslog talmannen att plenarsammanträdet på onsdag eftermiddag skulle förlängas till kl. 21.00.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag. Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy