Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Nicola Danti var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Roberto Gualtieri med virkning fra den 5. september 2019.

Nicola Danti deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik