Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Nicola Danti utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Roberto Gualtieri med verkan från och med den 5 september 2019.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Nicola Danti, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy