Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego – kandydatka: Christine Lagarde (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 17.9.2019)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0008)


6.2. Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego [2019/0903(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 17.9.2019)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0009)


6.3. Uruchomienie w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [2019/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Zatwierdzono (P9_TA(2019)0010)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności