Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation för utnämningen av ordföranden för Europeiska centralbanken [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 17.9.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0008)


6.2. Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [2019/0903(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.9.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0009)


6.3. Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland * (omröstning)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland [2019/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Godkändes (P9_TA(2019)0010)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy