Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

7. Röstförklaringar

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy