Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 7k
Úterý, 17. září 2019 - Štrasburk

11. Zahraniční vměšování v průběhu voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Zahraniční vměšování v průběhu voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady), Věra Jourová (členka Komise) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tomas Tobé za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Marco Campomenosi za skupinu ID, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezařazený poslanec, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julie Ward, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière k vedení rozpravy (předsedající vzal vystoupení na vědomí), Markéta Gregorová, Christine Anderson, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer k výrokům, které pronesla předchozí řečnice (předsedající vzal vystoupení na vědomí), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Anna Bonfrisco, a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Mónica Silvana González.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly a Marina Kaljurand.

Vystoupili: Julian King a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí