Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg

11. Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet), Věra Jourová (medlem af Kommissionen) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tomas Tobé for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Pascal Durand for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Miroslav Radačovský, løsgænger, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julie Ward, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, om gennemførelsen af forhandlingerne (formanden gav nærmere oplysninger herom), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, om gennemførelsen af forhandlingerne (formanden tog dette til efterretning), Markéta Gregorová, Christine Anderson, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, om den forrige talers indlæg (formanden tog dette til efterretning), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Anna Bonfrisco, og Tonino Picula.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mónica Silvana González.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly og Marina Kaljurand.

Talere: Julian King og Tytti Tuppurainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik