Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg

11. Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja), Věra Jourová (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tomas Tobé fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni GUE/NGL nimel, Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta), Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julie Ward, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière arutelu läbiviimise teemal (president andis selgitusi), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière arutelu läbiviimise teemal (president võttis selle teadmiseks), Markéta Gregorová, Christine Anderson, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer eelmise sõnavõtja mõtteavalduse teemal (president võttis selle teadmiseks), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Anna Bonfrisco, ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mónica Silvana González.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly ja Marina Kaljurand.

Sõna võtsid Julian King ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika