Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 september 2019 - Straatsburg

11. Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad), Věra Jourová (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tomas Tobé, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de GUE/NGL-Fractie, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Ward, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, over het verloop van het debat (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Markéta Gregorová, Christine Anderson, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, over de toespraak van de vorige spreekster (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Anna Bonfrisco, en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mónica Silvana González.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly en Marina Kaljurand.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Tytti Tuppurainen.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid