Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

11. Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady), Věra Jourová (członkini Komisji) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Tomas Tobé w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Ward, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Belindę De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière,w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), Markéta Gregorová, Christine Anderson, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lukasa Mandla, Reinhard Bütikofer, w sprawie wypowiedzi przedmówczyni (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Bonfrisco, i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Mónica Silvana González.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly i Marina Kaljurand.

Głos zabrali Julian King i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności