Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg

11. Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Věra Jourová (členka Komisie) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Tomas Tobé v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Pascal Durand v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Mick Wallace v mene skupiny GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezaradený poslanec, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Julie Ward, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, k priebehu rozpravy (predseda to vzal na vedomie.), Markéta Gregorová, Christine Anderson, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, k vystúpeniu predchádzajúcej rečníčky (predseda to vzal na vedomie.), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Anna Bonfrisco a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Mónica Silvana González.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly a Marina Kaljurand.

Vystúpili: Julian King a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia