Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

11. Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tomas Tobé för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Ward, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, som avböjde en fråga ("blått kort") från Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, om debattens förlopp (talmannen svarade), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, om debattens förlopp (talmannen noterade detta.), Markéta Gregorová, Christine Anderson, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare (talmannen noterade detta.), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Anna Bonfrisco, och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mónica Silvana González.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly och Marina Kaljurand.

Talare: Julian King och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy