Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Úterý, 17. září 2019 - Štrasburk

12. Lesní požáry v Amazonii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Lesní požáry v Amazonii (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Karmenu Vella (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Martin Hojsík za skupinu Renew, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, a André Rougé za skupinu ID.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Hermann Tertsch za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia a Tilly Metz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren a Jörgen Warborn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram a Billy Kelleher.

Vystoupili: Karmenu Vella a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na několik okamžiků přerušeno.)

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí