Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg

12. Skovbrande i Amazonas (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Skovbrande i Amazonas (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Martin Hojsík for Renew-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen og André Rougé for ID-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia og Tilly Metz.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren og Jörgen Warborn.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram og Billy Kelleher.

Talere: Karmenu Vella og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i et kort tidsrum).

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik