Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg

12. Amazonase metsapõlengud (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Amazonase metsapõlengud (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Karmenu Vella (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Martin Hojsík fraktsiooni Renew nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel ja André Rougé fraktsiooni ID nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia ja Tilly Metz.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren ja Jörgen Warborn.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram ja Billy Kelleher.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika