Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Dinsdag 17 september 2019 - Straatsburg

12. Bosbranden in het Amazonegebied (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bosbranden in het Amazonegebied (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Karmenu Vella (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Martin Hojsík, namens de Renew-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, en André Rougé, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia en Tilly Metz.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren en Jörgen Warborn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram en Billy Kelleher.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt voor enkele ogenblikken onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid