Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

12. Pożary w dżungli amazońskiej (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Pożary w dżungli amazońskiej (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Martin Hojsík w imieniu grupy Renew, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE i André Rougé w imieniu grupy ID.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia i Tilly Metz.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren i Jörgen Warborn.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram i Billy Kelleher.

Głos zabrali Karmenu Vella i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności