Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg

12. Požiare v amazonskom pralese (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Požiare v amazonskom pralese (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Martin Hojsík v mene skupiny Renew, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE a André Rougé v mene skupiny ID.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia a Tilly Metz.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren a Jörgen Warborn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram a Billy Kelleher.

Vystúpili: Karmenu Vella a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

            (Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia