Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 5k
Torek, 17. september 2019 - Strasbourg

12. Gozdni požari v Amazoniji (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Gozdni požari v Amazoniji (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Karmenu Vella (član Komisije) sta podali izjave.

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Martin Hojsík v imenu skupine Renew, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE in André Rougé v imenu skupine ID.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia in Tilly Metz.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren in Jörgen Warborn.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram in Billy Kelleher.

Govorili sta Karmenu Vella in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.

(Seja je za nekaj trenutkov prekinjena.)

Zadnja posodobitev: 26. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov