Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

12. Skogsbränderna i Amazonas (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skogsbränderna i Amazonas (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Martin Hojsík för Renew-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, och André Rougé för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia och Tilly Metz.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren och Jörgen Warborn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram och Billy Kelleher.

Talare: Karmenu Vella och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy