Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

14. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Τα διορθωτικά (P8_TA-PROV(2019)0366, P8_TA-PROV(2019)0361, P8_TA-PROV(2019)0346 και P8_TA-PROV(2019)0387) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019).

Τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα, σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου