Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

15. Положението със сигурността в Буркина Фасо (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението със сигурността в Буркина Фасо (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се György Hölvényi, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Carlos Zorrinho и Dominique Bilde.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Beata Kempa.

Изказа се Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност