Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

15. Η κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο (2019/2812(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Carlos Zorrinho και Dominique Bilde.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Beata Kempa.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου