Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

15. Stan bezpieczeństwa w Burkina Faso (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stan bezpieczeństwa w Burkina Faso (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Carlos Zorrinho i Dominique Bilde.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Beata Kempa.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności