Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg

16. Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu ametis olev eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võttis Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Javi López fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni Renew nimel, Diana Riba i Giner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Rowland (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor ja Jude Kirton-Darling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ibán García Del Blanco ja Clare Daly.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika