Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. syyskuuta 2019 - Strasbourg

16. Kolumbian poliittisen tilanteen viimeaikainen kehitys ja rauhanprosessin täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kolumbian poliittisen tilanteen viimeaikainen kehitys ja rauhanprosessin täytäntöönpano (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Pilar del Castillo Vera käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Javi López S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica Renew-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Robert Rowland, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor ja Jude Kirton-Darling.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ibán García Del Blanco ja Clare Daly.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö