Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Dinsdag 17 september 2019 - Straatsburg

16. Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javi López, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Robert Rowland, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor en Jude Kirton-Darling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ibán García Del Blanco en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt voor enkele ogenblikken onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid