Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

16. Sytuacja polityczna i wdrażanie procesu pokojowego w Kolumbii (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja polityczna i wdrażanie procesu pokojowego w Kolumbii (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrała Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Javi López w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Diana Riba i Giner w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Rowland niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor i Jude Kirton-Darling.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ibán García Del Blanco i Clare Daly.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności