Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg

16. Nedávny vývoj politickej situácie a realizácia mierového procesu v Kolumbii (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nedávny vývoj politickej situácie a realizácia mierového procesu v Kolumbii (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V rozprave vystúpila Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Javi López v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Diana Riba i Giner v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Robert Rowland – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor a Jude Kirton-Darling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ibán García Del Blanco a Clare Daly.

V rozprave vystúpila Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

            (Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia