Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

18. Положението в Кашмир (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кашмир (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Traian Băsescu, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Shaffaq Mohammed, от името на групата Renew, Gina Dowding, от името на групата Verts/ALE, Bernhard Zimniok, от името на групата ID, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Richard Corbett, Phil Bennion, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre и Dinesh Dhamija.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar и Chris Davies.

Изказа се Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност