Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg

18. Sytuacja w Kaszmirze (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Kaszmirze (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Traian Băsescu w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Shaffaq Mohammed w imieniu grupy Renew, Gina Dowding w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fulvia Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Milan Uhrík niezrzeszony, Richard Corbett, Phil Bennion, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernharda Zimnioka, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre i Dinesh Dhamija.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar i Chris Davies.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności