Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse til klimatopmødet og topmødet om målene for bæredygtig udvikling i New York (forhandling)
 3.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE (forhandling)
 4.Ændring af dagsordenen
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Afstemningstid
  6.1.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE (afstemning)
  6.2.Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (afstemning)
  6.3.Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (forhandling)
 12.Skovbrande i Amazonas (forhandling)
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 15.Sikkerhedssituationen i Burkina Faso (forhandling)
 16.Den seneste udvikling i den politiske situation og gennemførelsen af fredsprocessen i Colombia (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Situationen i Kashmir (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE
 Bilag 2 - Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Protokol (138 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (8 kb) Afstemning ved navneopråb (161 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (18 kb) Afstemning ved navneopråb (26 kb)    
 
Protokol (265 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (82 kb) Afstemning ved navneopråb (97 kb)    
Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik