Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής για τη Δράση για το Κλίμα και της Συνόδου Κορυφής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη (συζήτηση)
 3.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (συζήτηση)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (ψηφοφορία)
  
6.2.Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  
6.3.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία * (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (συζήτηση)
 12.Δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου (συζήτηση)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 15.Η κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο (συζήτηση)
 16.Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση και στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Η κατάσταση στο Κασμίρ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (9 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (43 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (9 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (43 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (18 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (26 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (285 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (88 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (106 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου