Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se prilagođuju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za financijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem dodatnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: CULT

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda homogenosti odnosnih izloženosti u sekuritizaciji (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o ispravku rumunjske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. kolovoza 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o ispravku rumunjske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SolventnostII) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slučajeva sumnje na neusklađenost ili utvrđene neusklađenosti s pravilima Unije koja se primjenjuju na upotrebu ili rezidue farmakološki djelatnih tvari koje su odobrene u veterinarsko-medicinskim proizvodima ili kao dodaci hrani za životinje ili s pravilima Unije koja se primjenjuju na upotrebu ili rezidue zabranjenih ili neodobrenih farmakološki djelatnih tvari (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta za praćenje prijevoza pošiljaka određene robe od granične kontrolne postaje prispijeća do objekta u mjestu odredišta u Uniji te za praćenje njihova prispijeća u taj objekt (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka15. stavka2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: PECH

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije (EU) o izmjeni prilogaI. i V. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. srpnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni PrilogaI. Uredbi (EU)2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. srpnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: AFCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II. (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana Direktiva Komisije o dopuni Direktive (EU)2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: TRAN, EMPL (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) u određenim gumenim komponentama koje se upotrebljavaju u sustavima motora (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Prilog Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni prilogâ Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja D-fruktoze kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja sira kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja kocentriranog soka od jabuka kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja meda kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja jaja u prahu kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja Saccharomyces cerevisiae kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja octa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni i izmjeni Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjesta za punjenje motornih vozila kategorijeL, opskrbe električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, opskrbe vodikom za cestovni promet, opskrbe prirodnim plinom za cestovni i vodni promet te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s pravilima ETS-a EU-a za razdoblje od 2021. do 2030. i s klasifikacijom emisijskih jedinica kao financijskih instrumenata u skladu s Direktivom br. 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ECON (članak 57. Poslovnika), ITRE (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov prnjavica (Venus spp.) u određenim talijanskim teritorijalnim vodama (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu financiranja primjenom fiksnih stopa (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU)2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. kolovoza 2019.

upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 2 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Datum za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. srpnja 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Posljednje ažuriranje: 28. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti