Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg

4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskevasta arvioinnista (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - määräaika: 31. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - määräaika: 23. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta jätehuoltoalalla (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta ja oikaisemisesta (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - määräaika: 2. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisia, kuukausittaisia ja lyhyen aikavälin kuukausittaisia energiatilastoja koskevien päivitysten täytäntöönpanon osalta (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - määräaika: 19. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 1 ja 8 osalta (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - määräaika: 3. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3 ja IFRS 6, kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20 ja IFRIC 22 sekä pysyvän tulkintakomitean tulkinnan SIC-32 osalta (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - määräaika: 3. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen alumiinin osalta (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - määräaika: 24. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta tietyissä leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten formaldehydin osalta (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - määräaika: 24. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi direktiivin 2002/49/EY liitteen III muuttamisesta ympäristömelun haittavaikutusten arviointimenetelmien vahvistamisen osalta (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - määräaika: 6. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö