Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 5k
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg

4. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 546/2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - : 31. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika), AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - : 23. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - rok: 18. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - rok: 2. studenog 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - rok: 19. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1 i 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - rok: 3. studenog 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 8, 34, 37 i 38, međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 2, 3 i 6, tumačenja 12, 19, 20 i 22 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja te tumačenja 32 Stalnog odbora za tumačenja (Tekst značajan za EGP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - rok: 3. studenog 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni točke 13. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu aluminija radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - rok: 24. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, u pogledu formaldehida (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - rok: 24. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga III. Direktivi 2002/49/EZ u pogledu utvrđivanja metoda procjene štetnih učinaka buke iz okoliša (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - rok: 6. studenog 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Posljednje ažuriranje: 28. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti