Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 5k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg

4. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 546/2011 glede ocene učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - rok: 31. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - rok: 23. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, kazalnikih okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merilih odličnosti za sektor ravnanja z odpadki v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - rok: 18. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - rok: 2. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede posodobitev letnih, mesečnih in kratkoročno mesečnih statistik energetike (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - rok: 19. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 1 in 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - rok: 3. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnimi računovodskimi standardi 1, 8, 34, 37 in 38, mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 2, 3 in 6, pojasnili 12, 19, 20 in 22 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter Pojasnilom 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje (Besedilo velja za EGP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - rok: 3. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi z aluminijom zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - rok: 24. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, v zvezi s formaldehidom (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - rok: 24. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - rok: 6. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Zadnja posodobitev: 28. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov