Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk

5. Předložení dokumentů

Jiné orgány předložily tyto dokumenty:

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská komise (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský parlament (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská rada a Rada (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Soudní dvůr (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Účetní dvůr (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Výbor regionů (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru: Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Biotechnologie (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh na převod prostředků 4/2019 - Evropský veřejný ochránce práv (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 5/2019 - Evropský veřejný ochránce práv (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

Poslední aktualizace: 28. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí